رساله سیر و سلوک منسوب به بحر العلوم

در اين‌ رساله‌ ، علاوه‌ بر شرح‌ حال‌ مرحوم‌ علاّمة‌ بحرالعلوم‌ و صحّت‌ انتساب‌ اين‌ رساله‌ به ايشان ، ‌ حقيقت‌ و مقصد سلوك‌ إلي‌ اللَه‌ ، كيفيّت‌ و آثار سلوك‌ إلي‌ اللَه ، و طريق‌ ذكر علاّمه بحرالعلوم با شرحي ‌تفصيلي‌ از حضرت‌ آية‌ اللَه‌ علاّمه‌ قدّس‌ سرّه‌ بيان‌ گرديده‌ است‌ .مطالبي از كتاب: حقيقت سلوك قطع علاقه از غير خدا و توجه محض به اوست.هر كس چهل روز در هر فكر و عمل خود رضايت خدا را معيار قرار دهد به سرچشمه‌هاي حقيقت متصل مي‌شود. توجه كامل به خدا بدون پرهيز از دنيا دوستان ممكن نيست.
  • و بعد، این حقیر فقیر در زمان اشتغال به تحصیل در حوزۀ مقدسۀ علمیّۀ (قم) برخورد به رساله‌اى خطّى نمودم که در عنوانش نوشته بود: «تحفة الملوک فی السّیر و السّلوک. منسوب إلى مولانا السیّد مهدى بحر العلوم» این نسخه متعلّق به مرحوم حجة الاسلام حاج شیخ عباس طهرانى بود. و چون براى من بسیار جالب بود از مشارٌ إلیه براى استنساخ به عنوان امانت گرفتم و در سنۀ ١٣٦٦ هجریّۀ قمریه براى خود از روى آن نسخه نوشتم. این نسخه بسیار مغلوط بود بطورى که در بعضى از مواضع اصلاً مُفهِم معنى نبود، لذا در صدد بودم که نسخۀ صحیحى بدست آورده و تصحیح کنم، تا چون براى تحصیل به نجف اشرف مشرّف شدم یک نسخه از آن را نزد حضرت حجّة الاسلام آیة اللَه حاج شیخ عباس هاتف قوچانى دامت برکاته یافتم و از ایشان به عنوان امانت‌ گرفتم لکن آن نسخه نیز بسیار مغلوط بود و جز تصحیح بعضى از موارد قلیل، مفید فایده نبود.
  • در هنگام مراجعت از نجف اشرف در سال ١٣٧٦ هجریّۀ قمریه در یک بار که به خدمت استاد مکرّم حضرت علامۀ طباطبائى مُدَّ ظِلُّه العالى مشرّف شدم ایشان فرمودند: در نزد من یک نسخۀ بسیار صحیح موجود است که به خط خود استنساخ نموده‌ام. و اضافه کردند وقتى که من در تبریز مشغول تحصیل بودم به یک نسخه برخورد نمودم و استنساخ کردم، این نسخه بسیار مغلوط بود و چون به نجف اشرف مشرّف شدم نظیر این نسخه را نزد آیة اللَه استادمان مرحوم حاج میرزا على آقاى قاضى رضوان اللَه علیه یافتم آن نسخه هم مانند نسخۀ من مغلوط بود و سپس معلوم شد که نسخۀ ایشان و نسخه‌اى که من از روى آن براى خود استنساخ نموده‌ام هر دو از روى یک نسخه بوده است. نسخۀ مرحوم قاضى با خطى غیر مرغوب مانند خط طفل تازه به مدرسه رفته نوشته شده و لذا در آن اغلاط بسیارى مشاهده مى‌شد؛ لیکن اخیراً یک نسخۀ بسیار صحیح با خطى بسیار زیبا و کاغذى عالى و جدول کشى شده نزد استاد خود در علوم ریاضیات و هیئت: مرحوم آقا سید ابو القاسم خونسارى یافتم و از ایشان براى استنساخ گرفتم و در سنۀ ١٣٥٤ هجریّۀ قمریه از روى آن نسخه‌اى برداشتم. و تاریخ کتابت آن نسخۀ منسوخٌ منها، نود سال قبل از زمان استنساخ من بود… تمام شد کلام استاد علامۀ طباطبائى مُدَّ ظِلُّه.
    •  

دیدگاهتان را بنویسید